O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz - podyplomowo - Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Mam formalne przygotowanie pedagogiczne i andragogiczne. Jestem nauczycielem (konsultantem) dyplomowanym.

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej zajmuję się mobilnymi technologiami w zastosowaniach edukacyjnych oraz wspomaganiem rozwoju szkoły.

Jestem konsultantem metodycznym Centrum Edukacji Niestacjonarnej Bielskiej Wyższej Szkoły im. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej. Jestem także Szkolnym Opiekunem Rozwoju Edukacji kilku placówek edukacyjnych.

Szkolę osoby dorosłe, przede wszystkim nauczycieli. Mam wieloletnie doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli (m.in. jako konsultant wojewódzkiej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli ROM-E "Metis" w Katowicach). Pracuję w regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych projektach związanych z nowoczesną e-pedagogiką, zajmowałem się także ekspertyzą takich projektów. Mam doświadczenie w zakresie nowoczesnych metod nauczania i uczenia się, motywowania, oceniania i wspomagania rozwoju (w tym projektu, WebQuestu i ePortfolio), a także metodyki zdalnego nauczania i uczenia się, w oparciu o cyfrowe technologie - mechanizmy platform e‑learningowych, technologie mobilne oraz technologie społecznościowe - w środowiskach społecznościowego internetu Web 2.0.
Zajmowałem się administrowaniem CMSami i LCMSami (w tym platformami Moodle). 
Jestem autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.
Zainteresowania naukowe: technologie Web 2.0 w nowoczesnej, konstruktywistycznej pedagogice; e-kształcenie nauczycieli w kontekście technologii ery informacyjnej.

Hobby: tango argentyńskie, jazda konna.

Lechosław W. Hojnacki

facebook.com/hojnacki