Więcej o RODN "WOM" w Bielsku-Białej

Zajmuję się tu zastosowaniami i metodyką stosowania najnowszych technologii mobilnych i chmurowych w różnych przedmiotach nauczania, nowoczesnymi metodami edukacyjnymi (w tym ocenianiem kształtującym) oraz problematyką wspomagania szkoły.
Zajmuję się też obecnością RODN w serwisach społecznościowych, w tym w Facebooku (facebook.com/WOM.Bielsko.Biala), Flickr (flickr.com/wombb) etc.