Przykładowe wykłady otwarte i wystąpienia

  • E-kształcenie w Polsce - możliwości i ograniczenia, Konferencja E-learning szansą dla kształcenia ustawicznego, Wisła, 30.10.2007.
  • Pokolenie online. Przemiany edukacji w kontekście megatrendów technologicznych i społecznych, I Konferencja E-kształcenie nauczycieli w kolegiach - Nowe standardy, Bielsko-Biała, 2006.
  • E-learning w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
    Seminarium Akademii On-Line, Lublin, 2005.
  • Nie czekając na e-Godota. Festiwal Nauki i Techniki, Bielsko-Biała 2003.
    >>Prezentacja (PPT w formacie PDF)