Doświadczenie zawodowe

 • Nauczyciel-konsultant do spraw technologii informacyjnych, doradztwa zawodowego oraz wspomagania rozwoju szkoły w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej (etat) od 2014 r. (nadal)
   • Doradztwo programowo-metodyczne.
   • Doskonalenie zawodowe.
   • Wspomaganie rozwoju szkoły.
 • Instruktor tanga argentyńskiego i członek Rady Programowej w Fundacji Bielsko-Biała Tango od 2015 r. (nadal)
 • Metodyk e-kształcenia w Akademickim Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej (2013-2014)
   • Planowanie procesu dydaktycznego z tabletami w systemie 1:1.
   • Szkolenie kadry dydaktycznej w zakresie edukacji mobilnej i konstruktywistycznych metod edukacyjnych wspomaganych mobilnymi technologiami.
 • Szkolny Opiekun Rozwoju Edukacji (SORE) w kilku placówkach edukacyjnych powiatu pszczyńskiego (2013-2014).
 • Konsultant w Centrum Edukacji Niestacjonarnej Bielskiej Wyższej Szkoły im. Tyszkiewicza (2012-2014).
   • Szkolenie i wspieranie kadry dydaktycznej w projektowaniu treści edukacyjnych, przygotowywaniu kursów hybrydowych i prowadzeniu kształcenia w oparciu o platformę Moodle.
 • Nauczyciel-wykładowca (nauczyciel dyplomowany), koordynator ds. informatyzacji procesu kształcenia, członek Rady Programowej Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej (etat, 1999-2014).
   • Planowanie i prowadzenie wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych w zakresie przedmiotów informatycznych w procesie dydaktycznym, w tym m.in. metodologii e-kształcenia, nowoczesnych metod nauczania, (w tym metody projektów grupowych, metody ePortfolio, metody WebQuest), grafiki i multimediów, zarządzania wiedzą, innowacji i eksperymentów pedagogicznych etc.
   • Implementacja w procesie dydaktycznym nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemu zarządzania wiedzą opartego o platformę e-learningową Moodle, pakiet Google Apps, narzędzi do przetwarzania online grafiki i multimediów, narzędzi i serwisów mobilnych i chmurowych.
 • Trener w Regionalnym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (projekt, 2010-2012). Projekt „Belfer online – przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”.
   • Przygotowywanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli, obejmujących m. in. moduły dotyczące metod WebQuest i E-portfolio
   • Mentoring webquestów przygotowywanych przez nauczycieli w ramach projektu.
 • Nauczyciel-konsultant do spraw technologii informacyjnych w Pracowni Programów Edukacyjnych Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach (etat, 2009-2012).
   • Udział w opracowywaniu priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie śląskim w oparciu o diagnozy potrzeb.
   • Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego nauczycieli – doradców metodycznych, pedagogów i psychologów szkolnych z obszaru technologii informacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów, nowoczesnych metod edukacyjnych (w tym metody projektów grupowych, metody ePortfolio, metody WebQuest), metod oceniania i ewaluacji etc.
   • Opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie informacji pedagogicznej i psychologicznej dla szkół.
 • Instruktor, trener, wykładowca, facylitator, konsultant, ekspert (łącznie w latach od 1998 do dziś) m.in. w: CKN Librus w Katowicach, ORKE (Ośrodek Rozwoju Kompetencji Pedagogicznych), Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, ZDZ w Katowicach, DC Edukacja, OSI Computrain S. A., Akademia CISCO, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, WYG International (i w wielu projektach o różnym zasięgu).
   • Projektowanie i prowadzenie szkoleń tradycyjnych i e-learningowych, w tym szkoleń miękkich, szkoleń z zakresu m. in. technologii informacyjnych w zarządzaniu i kształceniu, metodyki planowania, przygotowywania, prowadzenia i moderowania szkoleń e-learningowych, przygotowywania, edycji i publikowania prezentacji multimedialnych oraz grafiki i multimediów.
 • Starszy wizytator, dyrektor wydziału Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej (1990-1993).
 • Nauczyciel liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły podstawowej (w latach 1983-1999).