O mnie / ABOUT ME

O MNIE (PL)

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz - podyplomowo - Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Mam formalne przygotowanie pedagogiczne i andragogiczne. Jestem dyplomowanym nauczycielem konsultantem.

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej zajmuję się m. in. technologiami mobilnymi i chmurowymi w zastosowaniach edukacyjnych, robotami edukacyjnymi, nowoczesnymi metodami edukacyjnymi oraz wspomaganiem rozwoju szkoły.

Jestem trenerem. Planuję i realizuję szkolenia dorosłych, przede wszystkim nauczycieli. Mam wieloletnie doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli (m.in. jako pełnoetatowy konsultant dwóch wojewódzkich publicznych placówek doskonalenia nauczycieli). Pracuję w regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych projektach związanych z nowoczesną pedagogiką (w tym e-pedagogiką), zajmowałem się także ekspertyzą takich projektów. Mam doświadczenie w zakresie nowoczesnych metod nauczania i uczenia się, motywowania, oceniania i wspomagania rozwoju (w tym Oceniania Kształtującego, metod aktywizujących takich jak projekty, metody eksperymentalne, WebQuest, a także e-Portfolio), a także metodyki zdalnego nauczania i uczenia się, w oparciu o cyfrowe technologie - mechanizmy platform e‑learningowych, technologie mobilne i chmurowe, w tym w środowiskach społecznościowego internetu.

Mam doświadczenie w administrowaniu CMSami i LCMSami (w tym platformami Moodle oraz Google Classroom).

Jestem autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Zainteresowania naukowe: technologie Web 2.0 w nowoczesnej, konstruktywistycznej pedagogice; e-kształcenie nauczycieli w kontekście technologii ery informacyjnej.

Pasje: tango argentyńskie, jazda konna.

About me (EN)

I am the teacher trainer nad the lecturer. I work as the teacher counsellor in the Teacher Training Centre (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM") in Bielsko-Biala, Poland. I work with teachers and trainers on

  • mobile devices, robots and cloud services in education
  • teaching methods including e-portfolio, WebQuests, PBL and formative assessment. My academic interests include research and experiments in the area of online education, mobile education, constructivist pedagogy and Information Era pedagogy in general.

My academic interests include research and experiments in the area of online education, mobile education and constructivist pedagogy.

I combine technological background (MSc in electronics, computer science graduate) with pedagogical expertise (many years of teaching, training teachers and educational experiments).

I have published many papers, articles, tutorials and courses on IT, e-learning and e-pedagogy.

Languages: Polish, English, Russian.

Hobbies: tango argentino (dancing and DJ-ing), horse riding.

Location: Bielsko-Biala, Poland