O mnie / ABOUT ME

O MNIE (PL)

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz - podyplomowo - Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Mam formalne przygotowanie pedagogiczne i andragogiczne. Jestem dyplomowanym nauczycielem konsultantem.

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej zajmuję się m. in. technologiami mobilnymi i chmurowymi w zastosowaniach edukacyjnych, robotami edukacyjnymi, nowoczesnymi metodami edukacyjnymi oraz wspomaganiem rozwoju szkoły.

Jestem trenerem. Planuję i realizuję szkolenia dorosłych, przede wszystkim nauczycieli. Mam wieloletnie doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli (m.in. jako pełnoetatowy konsultant dwóch wojewódzkich publicznych placówek doskonalenia nauczycieli). Pracuję w regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych projektach związanych z nowoczesną pedagogiką (w tym e-pedagogiką), zajmowałem się także ekspertyzą takich projektów. Mam doświadczenie w zakresie nowoczesnych metod nauczania i uczenia się, motywowania, oceniania i wspomagania rozwoju (w tym Oceniania Kształtującego, metod aktywizujących takich jak projekty, metody eksperymentalne, WebQuest, a także e-Portfolio), a także metodyki zdalnego nauczania i uczenia się, w oparciu o cyfrowe technologie - mechanizmy platform e‑learningowych, technologie mobilne i chmurowe, w tym w środowiskach społecznościowego internetu.

Mam doświadczenie w administrowaniu CMSami i LCMSami (w tym platformami Moodle oraz Google Classroom). 

Jestem autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Zainteresowania naukowe: technologie Web 2.0 w nowoczesnej, konstruktywistycznej pedagogice; e-kształcenie nauczycieli w kontekście technologii ery informacyjnej.

Pasje: tango argentyńskie, jazda konna. 

About me (EN)

I am the teacher trainer nad the lecturer. I work as the teacher counsellor in the Teacher Training Centre (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM") in Bielsko-Biala, Poland. I work with teachers and trainers on 

My academic interests include research and experiments in the area of online education, mobile education and constructivist pedagogy.

I combine technological background (MSc in electronics, computer science graduate) with pedagogical expertise (many years of teaching, training teachers and educational experiments).

I have published many papers, articles, tutorials and courses on IT, e-learning and e-pedagogy.

Languages: Polish, English, Russian.

Hobbies: tango argentino (dancing and DJ-ing), horse riding.

Location: Bielsko-Biala, Poland