Moje szkolenia

Niektóre obszary i wybrane tematy prowadzonych przeze mnie szkoleń

Przykładowe tematy szkoleń

I. Nowoczesne metody edukacyjne.

II. Najnowsze bezpłatne narzędzia i serwisy internetowe w edukacji. 

III. Tematy problemowe.