Moje szkolenia

Niektóre obszary i wybrane tematy prowadzonych przeze mnie szkoleń

 • Ocenianie kształtujące (Ocenianie wspierające rozwój) - metody i techniki ukierunkowane na rozwój.
 • Mobilna edukacja - urządzenia mobilne (smartfony, tablety) w edukacji
 • Mobilne technologie w nauczaniu - uczeniu się, współpracy i pracy własnej.
 • E-booki, tablety, czytniki, smartfony, odtwarzacze. Ogólnodostępne technologie w zarządzaniu szkołą, nauczaniu różnych różnych przedmiotów, wpomaganiu projektów grupowych etc.
 • Serwisy społecznościowe w edukacji (Facebook, Google Plus i inne).
 • Nowoczesna komunikacja w edukacji (komunikatory, wideokonferencje Hangout i inne.).
 • Chmura w edukacji - nauczanie, uczenie się oraz współpraca online z wykorzystaniem ogólnodostępnych serwisów chmurowych (platforma Google Classroom, pakiet online Google: e-dysk; dokumenty, arkusze, prezentacje, kalendarze, witryny, formularze i ankiety, Gmail i inne).
 • Technologie dla najmłodszych (przedszkole i klasy 1-3). Pierwszy kontakt ze sprzętem - jaki i jak. Jak dobierać oprogramowanie i serwisy, nowoczesne manipulatory stymulujące rozwój ruchowy; programowanie dla najmłodszych.
 • Technologie dla niepełnosprawnych (w edukacji). Wspomaganie uczenia się przy pomocy najnowszych technologii powszechnego użytku uczenia się - dla osób z niepełnosprawnosciami narządów wzroku, słuchu oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 • Metoda projektu (w edukacji).
 • Metoda WebQuest.
 • Metoda Eportfolio.
 • Prawo i bezpieczeństwo w Sieci.

Przykładowe tematy szkoleń

I. Nowoczesne metody edukacyjne.

 • Ocenianie wspierające rozwój: jak nową wiedzę o umyśle wykorzystać do osiągania lepszej skuteczności edukacyjnej?(od 5 do 4x5 godzin)
 • Ocenianie kształtujące w nowym prawie szkolnym. Jak zapewnić większy sukces edukacyjny dla wszystkich uczniów i mieć z tego przyjemność? (od 5 do 4x5 godzin)
 • Metoda WebQuest w warsztacie pracy nauczyciela. (od 5 do 4x5 godzin)
 • Metoda projektu grupowego w warsztacie pracy nauczyciela.(od 5 do 4x5 godzin)
 • E-portfolio - metoda kształtującego oceniania i stymulowania rozwoju uczniów.(od 5 do 4x5 godzin)

II. Najnowsze bezpłatne narzędzia i serwisy internetowe w edukacji.

 • Facebook - wróg czy przyjaciel szkoły? Kompendium potrzebnych umiejętności i wiedzy o nowoczesnych serwisach internetowych.
 • Serwisy społecznościowe – Facebook, Google Plus i ich następcy. Wrogowie czy przyjaciele szkoły?
 • Platforma Google Classroom. Prosta i efektywna platforma e-kształcenia dla każdej szkoły.
 • E-booki. Niezbędne kompendium umiejętności i wiedzy o elektronicznych książkach oraz czytnikach dla nauczycieli.
 • Najnowsze technologie mobilne dla edukacji - jak wykorzystać e-booki, tablety, smartfony i otwarte zasoby edukacyjne w szkole.
 • Mobilna edukacja – kompendium potrzebnych umiejętności i wiedzy o edukacyjnych zastosowaniach urządzeń mobilnych – smartfonów, tabletów, czytników i odtwarzaczy.
 • Technologie informacyjne dla najmłodszych - jak pracować w przedszkolu i jak wspomagać współpracę z rodzicami.
 • Legalny, bezpłatny i innowacyjny następca pakietu typu Office (Dokumenty Google Online) we wspomaganiu warsztatu pracy nauczyciela.
 • Jak nakręcić film z uczniami? Wideo i dźwięk w klasie i na WWW.
 • Grafika cyfrowa w warsztacie pracy nauczyciela - proste, skuteczne i bezpłatne sposoby obsługi i publikowania zdjęć i galerii.
 • Technologie informacyjne dla uczniów słabo widzących. Kompendium. Proste i ogólnodostępne rozwiązania.
 • Wykorzystanie komputera w klasach 1-3. Kompendium niezbędnych umiejętności i wiedzy dla nauczyciela.

III. Tematy problemowe.

 • Projekt edukacyjny wspomagany TI, WebQuest i ePortfolio: nowe metody pracy dydaktycznej, oceniania i motywowania, nowe wyzwania wobec kompetencji nauczyciela.
 • Technologie szkodzą, czy pomagają edukacji? To twój wybór.
 • Prawo a publikowanie w sieci. Kompendium nauczycielskie.
 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole.