mobilne technologie w edukacji

Jest to dość szczególnie przeze mnie traktowany obszar mojej działalności szkoleniowo-edukacyjnej. Z uwagi na bezprzykładne możliwości techniczne i upowszechnienie mobilnych urządzeń komputerowych jest to dziedzina niezwykle ważna, bardzo obiecująca, a jednocześnie obciążona wieloma obawami nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Edukacyjne zastosowania technologii mobilnych (np. smartfonów, tabletów, czytników e-booków etc.) oraz chmurowych (np. serwisów działających w przeglądarce WWW) są dziś fascynująco ciekawe i obiecujące, a jednocześnie mało znane, a często wręcz owiane szkodliwymi mitami.

Zajmując się nimi od samego ich początku mam dziś ogromną satysfakcję posiadania szerokiego, praktycznego doświadczenia na temat ich skutecznego wdrażania i stosowania w szkołach. Co nie mniej dziś ważne, znam też szerokie spektrum typowych i nietypowych pułapek, które nader często decydują o mało efektywnym i uciążliwym ich wdrażaniu lub wręcz o fiasku i zniechęceniu w tym dziele.

M. in.:

  • przeprowadziłem wiele wykładów, szkoleń i warsztatów na temat technologii mobilnych i chmurowych dla nauczycieli różnych poziomów szkolnych i przedmiotów, bibliotekarzy, edukatorów, kadry zarządzającej etc.;
  • opiekowałem się metodycznie szkołą (liceum), w której z założenia każdy uczeń dysponował osobistym tabletem w celach edukacyjnych;
  • jestem redaktorem dwóch wydań kompletu poradników mobilnej edukacji dla nauczyciela i dla ucznia (drugie wydanie jest obecnie bezpłatnie dostępne w e-sklepie edustore.eu) oraz kilku artykułów recenzowanych i popularyzatorskich dotyczących mobilnych technologii w edukacji oraz specyficznych preferencji młodego pokolenia;
  • prowadzę dział Mobilna edukacja (skrót mobilne.enauczanie.com) własnego portalu www.enauczanie.com.

Wideo (2'17"): lekka w tonie i z przymrużeniem oka inwokacja do wykłady na temat mobilnych technologii w edukacji (przygotowana przeze mnie na Konferencję Inspir@cje 2013 i nagrana wyłącznie przy pomocy najprostszych, ogólnodostępnych narzędzi).