KSIĄŻKI I PORADNIKI

(WYBRANE, TYLKO SPOŚRÓD POSIADAJĄCYCH ISBN)

  1. S. Furgoł, L. Hojnacki, Poradnik dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Przyroda, Kraków 2013. ISBN 978-83-60005-38-5.
  2. S. Furgoł, L. Hojnacki, Poradnik dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Historia i społeczeństwo, Kraków 2013. ISBN 978-83-60005-39-2.
  3. L. Hojnacki, S. Furgoł, Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2013. ISBN: 978-83-63286-00-2.
  4. Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła? Propozycje ekspertów. Praca zbiorowa pod red. L. Hojnacki i M. Polak, wyd. ThinkGlobal, Warszawa 2013. ISBN: 978-83-63286-05-7.
  5. L. Hojnacki (red.), Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. Wyd. II rozszerzone, Warszawa 2013. ISBN 978-83-63286-02-6.
  6. L. Hojnacki (red.), Mobilna edukacja. (R)ewolucja w uczeniu się - poradnik dla osób uczących się. Wyd. II rozszerzone, Warszawa 2012. ISBN 978-83-63286-01-9.