PRZYKŁADOWE PUBLIKACJE POPULARYZATORSKIE

 • Urządzenia mobilne w rękach naszych dzieci [w] KREDA, Magazyn Kreatywnej Edukacji, Nr 5/2019
 • Początek końca ery laptopa [w] TIK w Edukacji, październik 2019.
 • Już jesteśmy cyborgami [w] TIK w Edukacji, kwiecień 2019.
 • Polska leży między Włochami a Francją [w] TIK w Edukacji, październik 2018.
 • Spieszmy się kochać smartfony [w] TIK w Edukacji, kwiecień 2018.
 • Inwazja robotów [w] TIK w Edukacji, grudzień, Nr 5/2017
 • Cofamy się wraz z postępem [w] TIK w Edukacji, wrzesień, Nr 4/2017.
 • I ty możesz być hakerem [w] TIK w Edukacji, Nr czerwiec, 3/2017.
 • Najsłabsze ogniwo [w] TIK w Edukacji, kwiecień, Nr 2/2017.
 • Przesiąkamy technologiami [w] TIK w Edukacji, luty, Nr 1/2017.
 • Coraz dalej od papieru [w] TIK w Edukacji, grudzień, 4/2016.
 • Pokemonowe szaleństwo [w] TIK w Edukacji, wrzesień, 3/2016.
 • Wsłuchajmy się w książki [w] IT w Edukacji, Nr 2/2016.
 • Godzina kodowania i godzina muzykowania [w] IT w Edukacji, Nr 1/2016.
 • Uczniowskie urządzenia? Tak! [w] IT w Edukacji, Nr 4/2015.
 • Dziesięć tysięcy kroków [w] IT w Edukacji, Nr. 3/2015.
 • Ustawa o szukaniu dobra [w] IT w Edukacji, Nr 2/2015.
 • Podzwonne dla myszy [w] IT w Edukacji, Nr 1/2015.
 • Facebookowe migracje [w] IT w Edukacji, Nr 4/2014.
 • Czym się kierować przy wyborze tabletu [w] IT w Edukacji, Nr 4/2014.
 • Kartka z wakacji [w] IT w Edukacji, Nr 3/2014.
 • Powrót tabliczki [w] IT w Edukacji, Nr 2/2014.
 • Mobilność to przyszłość edukacji [w] IT w Edukacji, Nr 1/2014.
 • Analogowy nauczyciel w cyfrowej szkole. Fakty i mity. [w:] Forum Nauczycieli, Nr 3 (47)/ 2012, s. 5-13.
 • WebQuest dla wszystkich [w:] Uczyć lepiej Nr 1/2011-2012, Poznań 2011, s.12-15
 • Jak technologie informacyjne i komunikacyjne mogą wspomagać uczniów zdolnych [w:] Trendy - uczenie się w XXI wieku. Nr 1/2011, Warszawa, 2011.
 • Jaka biblioteka dla pokolenia online? Ogólnodostępne narzędzia i skuteczne metody tworzenia środowiska biblioteki w społecznym Internecie. [w:] E-learning - nowe aspekty. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2011.
 • Szkoła w pułapce technologicznej. [w:] Edunews.pl, 2010 (wsp. z: S. Furgoł)
 • Projekt gimnazjalny skazany na sukces, czy klęskę. [w:] Edunews.pl, 2010 (wsp. z S. Furgoł)
 • Tablet dla każdego ucznia za sto złotych [w:] Edunews.pl, 2010
 • Rozszerzona Rzeczywistość - nowe technologie (także) dla szkoły. [w:] Edunews.pl, 2010 (wsp. z: P. Szlagor)
 • Netbooku nie idź tą drogą, czyli uważajmy na antynowoczesne technologie cyfrowe. [w:] Edunews.pl, 2010 (wsp. z: S. Furgoł).
 • Netbook dla każdego ucznia, rewolucja dla każdego nauczyciela. [w:] Edunews.pl, 2010 (wsp. z: S. Furgoł).
 • Nowa Podstawa Programowa starego nauczania. [w:] Edunews.pl, 2009 (wsp. z: S. Furgoł)
 • Uczmy remiksować. Od teorii rusztowań do praktyki remiksu. [w:] Edunews.pl, 2009 (wsp. z: S. Furgoł).
 • Informatyzacja szkoły może być krokiem wstecz. [w] „Edukacja i Dialog” nr4/2009; (wsp. z: S. Furgoł)
 • Rola i miejsce e-learningu w pozaszkolnym systemie kształcenia ustawicznego oraz obecne uwarunkowania prawne z opisem koniecznych nowelizacji zapisów dotyczących nauczania na odległość – szkolenia dla bezrobotnych, niepełnosprawnych. [w:] Praca zbiorowa, Przewodnik upowszechniający metodę e-learningu i kształcenia ustawicznego w oparciu o doświadczenia w realizacji projektu IW EQUAL „Pomysł na sukces” s.25-42, 2007 (wsp. z S. Furgoł).