Publikacje zwarte

 1. WebQuest w pracy nauczyciela [w:] Człowiek - Media - Edukacja. J. Morbitzer i E. Musiał (red.), KTiME UP w Krakowie, Kraków 2014. ISBN 978-83-7271-892-1. s. 106-109. >>Pełny tekst
 2. Cyfrowych tubylców trzeba uczyć inaczej. Dlaczego i jak – wprowadzenie. [w:] Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Plichta P., Pyżalski J. (red.), RCPS w Łodzi, Łódź 2013. ISBN 978-83-919501-9-7. s. 41-64. >>Pełny tekst
 3. Szkoła wobec nowych technologii - między szansą a zagrożeniem [w:] Człowiek - Media - Edukacja. E. Musiał, I. Pulak (red.), Kraków 2011. >>Pełny tekst
 4. Szkoła w pułapce nowych technologii - wokół metodyki nauczania [w:] Człowiek - Media - Edukacja. J. Morbitzer (red.), Kraków 2010. (wsp. S. Furgoł) >>Pełny tekst
 5. Środowisko uczenia się w społecznym internecie. Pedagogiczne wyzwania dla e-learningu, [w:] E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju, FPiAKE, Warszawa 2009. (wsp. z A. Chrząszcz) >>Pełny tekst | >>Zapis AV wystąpienia
 6. Pokolenie online w tradycyjnej szkole - nowe wyzwania [w:] Dziecko w świecie współczesnym. Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008. (wsp. z S. Furgoł)
 7. Powszechna mobilizacja - telefon mobilny a system edukacji. [w:] Kultura i język mediów. Maciej Tanaś (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007
 8. Zdalne nauczanie w pedagogice szkolnej. Sprawdzanie i ocenianie. [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty e learningu. Arkadiusz Orłowski (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 (wsp. z S. Furgoł) >>Abstrakt
 9. Pokolenie m-learningu - nowe wyzwanie dla szkoły. [w:] E-mentor nr 1(13)/2006, s. 23-27. >>Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul.php?numer=13&id=239
 10. Blended assignment in blended learning for a developing school. [w:] Рeгіоналнi проблеми розвитку туризму та рекреації (Збірник наукових прац). Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців”. Донецк (Ukraina), 2005. s. 383-39. >>Abstrakt | >>Pełny tekst
 11. Zdalne nauczanie w pedagogice szkolnej. Sprawdzanie i ocenianie. [w:] II Sympozjum Kształcenie na odległość – metody i narzędzia. Z. Wiśniewski (red.), Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2004 (wsp. S. Furgoł) >>Abstrakt
 12. Od dydaktyki instrumentalnej w kierunku pedagogiki ery informacyjnej - dwie synergie. [w:] Edukacja techniczna i informatyczna: kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia, M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, E. Podoska-Filipowicz (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005 (wsp. S. Furgoł) >>Abstrakt
 13. Bliskie kontakty ze zdalnym nauczaniem - miejsce platformy zdalnego nauczania w stacjonarnym kształceniu nauczycieli. [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Internet w procesie kształcenia, B. Kędzierska, J. Migdałek (red.), RABID, Kraków 2004 >>Abstrakt
 14. Zdalne nauczanie na odległość ręki - miejsce zdalnego nauczania w szkolnym procesie edukacyjnym. [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy. J. Migdałek, B. Kędzierska (red.), RABID, Kraków 2003 (wsp. S. Furgoł) >>Pełny tekst
 15. Budowanie warsztatu dydaktycznego w oparciu o narzędzia informatyczne w procesie kształcenia nauczycieli. [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, prognozy. J. Migdałek, B. Kędzierska (red.), RABID, Kraków 2003 >>Pełny tekst